Sodelovanje z drugimi

Sodelujemo z drugimi društvi v kraju in širše SODELOVANJE DU V KRAJU IN ŠIRŠE Tako smo delali dolga leta, sedaj pa samo nujne stvari. Čakamo na lepše čase. SODELOVANJE Z DRUGIMI PO UPOKOJENSKI LINIJI:Najprej naše »stopničke«:• Društvo upokojencev• Območna zveza DU Dolenjska• Mestna zveza upokojencev – Osrednjeslovenska pokrajinska zveza DU Preberi več…

Kontakt

Predsednica email naslov: predsednica@dusmarjesap.si Špela Ahačič PREDSEDNICA Podpredsednica email naslov: podpredsednica@dusmarjesap.si Ferbežar Vida PODPREDSEDNICA Tajnica email naslov: tajnica@dusmarjesap.si Fabjan Ana TAJNICA Računovodja email naslov: racunovodja@dusmarjesap.si Kastelic Jožica RAČUNOVODJA Društvo upokojencev Šmarje Sap Ljubljanska 39 1293 Šmarje Sap Gsm: 040 894 611     041 887 430 Davčna številka: 14107589 Matična številka: Preberi več…

Poverjeniki

Poverjeniki društva upokojencev Šmarje Sap Pobirajo članarino, pridobivajo nove člane in zbirajo prijave za izlete in srečanja. Spremljajo razmere na terenu in novosti sporočajo vodstvu društva. Obiskujejo starejše člane ob visokih življenjskih jubilejih. In še mnogo več. Poverjeniki so neprecenljivi za naše upokojence.  Baltič Nevenka Pokopališka 141293 Šmarje Sap 051 Preberi več…

Zgodovina društva

Delovati je začelo 1952. leta. Tisto leto, ko je v naših krajih zapadlo meter in pol snega. Še vedno hranimo časopis, v katerem med drugim piše: 14. decembra 1952 je bilo ustanovljeno Društvo upokojencev Šmarje Sap. V Sloveniji tisto leto še 60 drugih. Takrat se je zelo povečalo število upokojencev, Preberi več…

Organi društva

Upravni odbor naziv ime in priimek Predsednica Špela Ahačič Podpredsednica Ferbežar Vida Tajnica Fabjan Ana Računovodkinja Kastelic Jožica Šport Polajžer Franc Izleti Ahačič Špela Članice Balažič Cvetka, Antolič Veronika, Simonič Betka, Kovačič Nežka, Šuštar Anica Nadzorni odbor Predsednik Članica Član Ogrinec Franci Baltič Nevenka Muhič Jože Častno razsodišče Predsednica Članica Preberi več…