Poverjeniki

Poverjeniki društva upokojencev Šmarje Sap Pobirajo članarino, pridobivajo nove člane in zbirajo prijave za izlete in srečanja. Spremljajo razmere na terenu in novosti sporočajo vodstvu društva. Obiskujejo starejše člane ob visokih življenjskih jubilejih. In še mnogo več. Poverjeniki so neprecenljivi za naše upokojence.  Baltič Nevenka Pokopališka 141293 Šmarje Sap 051 Preberi več…

Zgodovina društva

Delovati je začelo 1952. leta. Tisto leto, ko je v naših krajih zapadlo meter in pol snega. Še vedno hranimo časopis, v katerem med drugim piše: 14. decembra 1952 je bilo ustanovljeno Društvo upokojencev Šmarje Sap. V Sloveniji tisto leto še 60 drugih. Takrat se je zelo povečalo število upokojencev, Preberi več…

Organi društva

Upravni odbor naziv ime in priimek Predsednica Špela Ahačič Podpredsednica Ferbežar Vida Tajnica Fabjan Ana Računovodkinja Kastelic Jožica Šport Polajžer Franc Izleti Ahačič Špela Članice Balažič Cvetka, Antolič Veronika, Simonič Betka, Kovačič Nežka, Šuštar Anica Nadzorni odbor Predsednik Članica Član Ogrinec Franci Baltič Nevenka Muhič Jože Častno razsodišče Predsednica Članica Preberi več…